Kontaktujte nás

Spoločnosť Bélu Kélera, o.z.

RNDr. Peter Bubák, štatutárny zástupca 

Komenského 22, Bardejov, 085 01
bubak.peter@gmail.com
+421 915 967 301

IČO: 42384028
DIČ: 2120228583
bankové spojenie: Fio banka
č. účtu: SK33 8330 0000 0025 0070 3828
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX