Generálny riaditeľ SBK v magazínu Regina na RTVS

02.09.2019

Rozhovor generálneho riaditeľa SBK Petera Bubáka v magazínu Regina, kde v informoval diváky o výsledkoch doterajšej činnosti SBK a umeleckých plánoch k 200. výročí narodenia Bélu Kélera v roku 2020.