Spoločnosť Bélu Kélera - SBK

Bardejov, Slovensko

 

RNDr. Peter Bubák

generálny riaditeľ SBK

Prof. Irena Medňanská

výkonný riaditeľ SBK

Naše poslanie

Spoločnosť Bélu Kélera (ďalej len "SBK") vznikla v Bardejove roku 2014, aby oživovala hudobný odkaz hudobného skladateľa - bardejovského rodáka Bélu Kélera. Základným cieľom činnosti SBK je prezentácia hudobného odkazu Bélu Kélera na vedeckých podujatiach a v odborných publikáciách, organizovanie koncertných podujatí s prezentáciou hudobných diel Bélu Kélera. SBK celosvetovo mapuje aktivity týkajúce sa koncertných prevedení diel a na Petrucci Music Library kompletizuje voľne prístupné notové materiály, ktoré v minulosti vyšli vo svetových vydavateľstvách.

10. Kultúrne leto Bélu Kélera 2019

SBK je spolu s Mestom Bardejov, Bardejovskými Kúpeľami a Šarišským múzeom organizátorom festivalu Kultúrne leto Bélu Kélera. V priebehu deviatich ročníkov festivalu odznelo množstvo obnovených premiér neznámych Kélerových diel.

Kompaktné disky z tvorby Bélu Kélera

Zaznamenávaním hudobných diel na CD nadväzuje SBK na viacročnú koncertnú prezentáciu jeho hudobných diel predovšetkým na Kultúrnom lete Bélu Kélera. Kým koncertné predvedenia majú význam, ktorý sa viaže k danému regiónu, hudobné dielo zaznamenané na CD má spoločenský presah v celoslovenskom a európskom kontexte. Úvodnými počinmi SBK v tejto oblasti sú štúdiové CD nahrávky šiestich Kélerových valčíkov pod názvom "Béla Kéler: Valčíky pre husle a klavír" v roku 2016 a klavírnej tvorby "Béla Kéler: Klavírne miniatúry" v roku 2017.

Novinky

Na prelome novembra a decembra natáčajú sopranistka Marianna Pillárová, barytonista Jakub Tolaš a klaviristka Marie Horáčková v ostravskom štúdiu Stylton komplet 15 piesní Bélu Kélera. Kompaktný disk pod názvom "Béla Kéler: Complete songs" vyjde na začiatku roka 2020 v bardejovskom vydavateľstve VideoRohal.


 

Spoločnosť Bélu Kélera